Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 231,41 mln zł wobec 69,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 2292,55 mln zł wobec 2137,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 240,28 mln zł straty netto wobec 152,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyniki finansowe spółki chemicznej Ciech w I półr. br. zostały obciążone zapowiadanymi wcześniej odpisami aktualizującymi wartość aktywów, wynika z komunikatu firmy.

"W I półroczu br. na raportowane wyniki istotny wpływ miały zapowiadane wcześniej odpisy aktualizujące wartość aktywów. Wynik EBITDA oczyszczony z ich wpływu wyniósł 225,7 mln zł, wobec 163,8 mln zł w I półroczu 2011 roku, co oznacza wzrost o 38%, przychody wzrosły do 2,29 mld zł z poziomu 2,14 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 7%)" - głosi komunikat.

W samym II kwartale 2012 roku oczyszczona EBITDA wyniosła 105 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej (wzrost o 54%).

"Wynik EBITDA w I półroczu br. po uwzględnieniu wpływu odpisów wyniósł -107,8 mln zł. EBIT Grupy uwzględniający odpisy sięgnął -231,4 mln zł. Na poziomie wyniku netto aktualizacja wartości aktywów skutkowała wynikiem -345 mln zł. Odpisy aktualizacyjne wpływają na wynik czysto księgowo, a w przyszłych okresach zmniejszą negatywny wpływ amortyzacji na zysk netto generowany przez Grupę Ciech" - czytamy dalej w materiale.

Spółka informowała wcześniej, że odpisy aktualizacyjne (zapowiadane na 300-450 mln zł) zostaną przeprowadzone jednorazowo.

Na poprawę wyników operacyjnych korzystny wpływ miał wzrost wolumenów sprzedaży sody o 5,6% w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku, do rekordowych poziomów przekraczających 1 mln ton i cen sprzedaży, które wzrosły 14% rok do roku, podał też Ciech.