Spółka wprowadzi na parkiet 1,902 mln akcji serii A i B, poinformowała spółka w komunikacie. Biofactory obecnie jest w fazie radykalnej zmiany swojego modelu biznesowego. Trwające już inwestycje przekształcają ją z zakładu produkującego podstawowe wyroby drewniane w firmę czerpiącą zyski z bioenergetyki.

"W pierwszym etapie inwestycyjnym spółka rozbuduje linię suszarniczą o kolejne 6 komór do produkcji wysoko przetworzonych wyrobów z drewna. Linię zasilać będzie 2-megawatowa biociepłownia opalana odpadami poprodukcyjnymi, której budowa jest częścią zaplanowanych inwestycji. Zapewni ona jednocześnie zakładowi niezależność energetyczną oraz pozwoli znacznie obniżyć koszty działalności. Na ten cel pójdzie w całości 630 tys. zł, które firma pozyskała w czasie emisji prywatnej"- podano w komunikacie.

Całkowita wartość inwestycji sięga ok. 3 mln zł. Resztę środków na ich realizacje Biofactory otrzyma w postaci kredytu bankowego i leasingu. Spółka podpisała już umowę kredytu inwestycyjnego wysokości 2,24 mln zł, z czego 684 tys. będzie spłacone w 2013 roku, przyznaną już dotacją unijną.

Budowa biociepłowni będzie częściowo finansowana poprzez umowę leasingową, która jest również dotowana przez Unię Europejską. "Inwestycja to wiąże się bezpośrednio z kolejnym etapem rozwoju. Planujemy bowiem wkrótce rozbudować ją do 7 megawatowej kogeneracyjnej elektrociepłowni, opalanej w całości biomasą z własnych odpadów poprodukcyjnymi"- powiedział wiceprezes Krzysztof Olbrycht, cytowany w komunikacie.

Po zakończeniu drugiego etapu inwestycji spółka na zamiar sprzedawać ciepło i prąd do sieci miejskiej oraz zarabiać na tzw. ekocertyfikatach. Jednym z elementów strategii na najbliższe lata jest rozwój eksportu oraz dywersyfikacja źródeł surowca. Spółka sprowadza drewno ze Słowacji, nawiązała też już współpracę z dostawcami z Węgier.

"Jeśli chodzi o eksport, to obecnie sprzedajemy za granicę ponad 20% naszej produkcji. W planach mamy wzrost udziału sprzedaży zagranicznej. Szczególnie, że w ościennych krajach jest bardzo duży popyt na drewno wysoko przetworzone. Warto podkreślić, że realizacji tych zamierzeń wymiernie pomoże lokalizacja zakładu tuż przy południowej granicy Polski"- zaznaczył Olbrycht.

Prognoza fiannsowa spółki zakłada osiągnięcie 0,74 mln zł zysku netto, przy przychodach wysokości 10,6 mln zł w 2013 r. Realizowane inwestycje mają znacznie zwiększyć przychody i rentowność. Głównymi odbiorcami Biofactory są składy budowlane, producenci mebli i deski podłogowej oraz niewielkie lokalne podmioty gospodarcze i klienci indywidualni. Prawie jedną czwartą produkcji Biofactory sprzedaje za granicę, głównie na Słowację.