„Uważamy, iż po okresie słabych wyników w I pół. 2012 r. PGNiG powinien zaskoczyć lepszymi wynikami w II poł.'12 r. Stopniowa poprawa wyników w segmencie handlu gazem oraz rosnące wydobycie ropy naftowej będą czynnikami wzrostu EBITDA jak i przepływów operacyjnych spółki w kolejnych kwartałach. Uwzględniając perspektywę poprawy sytuacji finansowej spółki wydajemy rekomendację „kupuj" z ceną docelową 4,52/akcję" – czytamy w raporcie.