W tym roku na konserwacje zabytków na Podkarpaciu przeznaczono prawie 10 mln zł z budżetu państwa. Jednym z najważniejszych zadań, które udało się zrealizować było wzmocnienie w obrębie podziemi konstrukcji Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

Dotacja, którą otrzymało województwo była jedną z największych w kraju. W sumie dofinansowanych zostało ponad 260 zadań, które kwalifikowała komisja powołana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, najwięcej wniosków o dofinansowanie złożyły parafie i związki wyznaniowe. Znacznie mniej wniosków było od prywatnych właścicieli zabytków oraz z gmin i starostw. Po kilkanaście wniosków złożyły instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Najwyższa kwota - 300 tys. zł przeznaczona została na wzmocnienie konstrukcji Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Natomiast samorząd tego miasta otrzymał 200 tys. zł na prace remontowo-konserwatorskie w Zamku Kazimierzowskim. Z kolei Muzeum Kresów w Lubaczowie na konserwację ikonostasu w cerkwi w Radrużu dostało 100 tys. zł.

Ten ostatni zabytek jest szczególnie cenny, dlatego trwają starania o wpisanie tej cerkwi oraz podobnych obiektów na Podkarpaciu oraz w Małopolsce na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Decyzję czy tak się stanie zapadnie w przyszłym roku.

Nie tylko z budżetu państwa są przeznaczane pieniądze na renowacje zabytków. O szczególnie cenne obiekty dbają, w miarę możliwości finansowych, także samorządy.

Jak powiedział PAP Witold Wołczyk z kancelarii prezydenta Przemyśla, w ubiegłym roku dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich wyniosło 300 tys. zł. "Za te pieniądze udało się m.in. przeprowadzić konserwację polichromii ściennej w podziemiach cerkwi greckokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej" - dodał.

W obecnym roku przemyski samorząd nie przyznał dotacji na konserwację zabytków. Jak podkreślił Wołczyk, cała kwota - ponad 220 tys. zł, przeznaczona została na jedną inwestycję - renowację murów miejskich przy ul. Basztowej.

Z kolei samorząd Rzeszowa w tegorocznym budżecie zapisał na ratowanie cennych obiektów 115 tys. zł. To o 200 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Jak powiedział PAP rzecznik rzeszowskiego magistratu Maciej Chłodnicki, tegoroczne fundusze przeznaczone zostały m.in. na remont nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej. "W bieżącym roku obok instytucji kościelnych dotację otrzymało też Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na remont zabytkowego budynku po dawnym browarze" - dodał Chłodnicki. Zaznaczył, że dotacji nie otrzymują osoby prywatne.

W przyszłorocznym budżecie samorząd Rzeszowa zaplanował na renowację zabytków ponad 794 tys. zł; z tej kwoty 500 tys. zł ma być przeznaczone na restaurację dworku w Słocinie (jedna z dzielnic Rzeszowa).

Na znacznie większe dotacje mogą liczyć właściciele zabytków ze strony samorządu województwa. Jak poinformował PAP rzecznik marszałka województwa podkarpackiego Wiesław Bek, w ubiegłym roku z budżetu województwa na prace remontowo-konserwatorskie zabytków wydano ponad 5,4 mln zł. Dotację otrzymało ponad 160 podmiotów. "W tym roku na dofinansowanie prac przy zabytkach przyznano dotacje dla 119 podmiotów w łącznej kwocie ponad 2,8 mln zł" - dodał.

Środki z budżetu to nie jedyne pieniądze, jakie ma do dyspozycji na ten cel samorząd województwa. Właściciele zabytkowych obiektów mogli starać się również o dotację z programów unijnych.

Tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na rewitalizację zabytków wydano ponad 81 mln zł. Dofinansowanych zostało 18 wniosków. Największą dotację - ponad 24,6 mln zł otrzymali oo. Bernardyni z Rzeszowa na rewitalizację klasztoru oraz rekonstrukcje przyklasztornego parku w centrum stolicy Podkarpacia.

Jak podkreślił Bek, pieniądze na zabytki były też przeznaczone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W jego ramach wydano ponad 4,7 mln zł.

"W tym przypadku beneficjentami były przede wszystkim wiejskie parafie. Dotacje dotyczyły głównie remontu dachu i elewacji kościołów oraz wymiany stolarki okiennej" - zaznaczył rzecznik.

Podkarpacki rejestr zabytków liczy prawie 13 tys. obiektów ruchomych i nieruchomych.