W ciągu ostatnich trzech lat liczba osób korzystających w Polsce z produktów bankowych wzrosła o 10 punktów proc. Obecnie z oferty banków korzysta 79 proc. dorosłych Polaków - wynika z danych CBOS.

Zadowolonych z usług jest aż 93 proc. respondentów.

Korzystanie z usług banków upowszechnia się - z sondażu CBOS wynika, że z usług jednego lub kilku banków korzysta już czterech na pięciu respondentów (79 proc.). To o 10 punktów proc. więcej, niż w 2009 roku. Najczęściej Polacy korzystają z jednego banku (63 proc. badanych) i to w tej grupie nastąpił największy przyrost. 16 proc. posiada konto lub wykorzystuje inne produkty bankowe proponowane przez dwie lub więcej instytucji bankowych.

Reklama

Z więcej niż jednego banku korzystają najczęściej specjaliści i osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych. Ponad połowa z nich posiada konto w kilku bankach, lub wykorzystuje produkty bankowe różnych instytucji. Deklaruje to także, co trzecia osoba prowadząca nierolniczą działalność gospodarczą.

Większość respondentów deklaruje, że podstawową usługą bankową, z której korzystają jest konto bankowe (96 proc.) i połączona z nim karta płatnicza (75 proc.). Co ciekawe 48 proc. (w tym 30 proc. użytkowników internetu) z nich nie loguje się do systemu bankowości online, a 50 proc. nigdy nie wykonało przelewu przez internet (w tym 33 proc. internautów).

Polacy bardzo rzadko lokują też pieniądze w produktach oszczędnościowych umożliwiających odkładanie pieniędzy na emeryturę, z usługi takiej korzysta co dwudziesty ankietowany. 4 proc. lokuje swoje pieniądze w funduszach inwestycyjnych, a 3 proc. - na rachunkach maklerskich.

Wysoki jest za to poziom zadowolenia respondentów z wykorzystywanych przez nich produktów bankowych. Tylko 6 proc. klientów wyraża niezadowolenie z poziomu świadczonych usług, przeważająca grupa jest zadowolona (62 proc.) lub bardzo zadowolona (31 proc.).

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 14-22 sierpnia 2012 roku na reprezentatywnej grupie losowo wybranych 1011 dorosłych Polaków.