Gino Rossi

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły w październiku 2012 r. 20 mln zł i były niższe rok do roku o 2,3 proc. - podała spółka w komunikacie. W okresie styczeń-październik 2012 r. skonsolidowane przychody grupy Gino Rossi wyniosły 174,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 13 proc. Sprzedaż spółki Gino Rossi w okresie styczeń-październik 2012 r. wzrosła o 7 proc. rdr do 94,7 mln zł, natomiast sprzedaż spółki Simple wzrosła o 25 proc. rdr do 85 mln zł. Sprzedaż spółki Gino Rossi w październiku 2012 wyniosła 11,6 mln zł i jest niższa od sprzedaży osiągniętej w październiku 2011 r. o 6 proc., natomiast sprzedaż spółki Simple wyniosła w październiku 9 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr.

Ulma Construccion

Grupa Ulma Construccion miała w trzecim kwartale 2012 roku 5,14 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,6 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. >>>>   

Bank Handlowy

Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2012 roku wzrósł do 251,2 mln zł z 182,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 225,9 mln zł. >>>> 

Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures liczy na rozpoczęcie produkcji z odwiertu Krutogorowskoje-7 w II kwartale 2013 roku - poinformował KOV w komunikacie. "Testowanie K-7 zostało zaplanowane na początek pierwszego kwartału 2013 r. Odwiert ma zostać podłączony do urządzeń produkcyjnych w II kw. przyszłego roku" - napisano w komunikacie.

W komunikacie podano, że odwiert K-7 osiągnął głębokość całkowitą 3.206 m. Wstępne dane z profilowania otworowego wskazują na odkrycie 5 stref gazowych na głębokości od ok. 2.390 metrów do 2.760 metrów. Dodano, że urządzenie wiertnicze, którym realizowano odwiert K-7 zostanie teraz przeniesione na teren koncesji Północne Makiejewskoje, gdzie już na początku grudnia rozpoczną się prace nad odwiertem NM-2, drugim odwiertem poszukiwawczym na tym polu. Zgodnie z planem NM-2 osiągnąć głębokość 3.150 metrów w ciągu 45 dni. Krutogorowskoje to koncesja poszukiwawcza obejmująca obszar 1.100 ha, przyznana spółce KUB-Gas w 2004 r. Znajduje się koło Ługańska, ok. 105 km na południowy-wschód od należących do KUB-Gasu koncesji Olgowskoje, Północne Makiejewskoje i Makiejewskoje oraz sąsiaduje z koncesją KUB-Gasu Wiergunskoje.

Multimedia Polska

Multimedia Polska podpisała umowę kupna spółki Transmitel Rzeszów, operatora telekomunikacyjnego dostarczającego internet, telefon oraz telewizję na terenie Rzeszowa, Sanoka, Kolbuszowej, Kańczugi i Gorzyc. Przejmowana spółka ma w swoim zasięgu 10,5 tys. gospodarstw domowych (HP), którym dostarcza ok. 5,5 tys. usług (RGU) - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Multimedia nie podały wartości umowy, ale poinformowały, że wartość nie odbiega od standardu tego typu transakcji zawieranych przez spółkę. Multimedia podały jednocześnie, że do końca listopada 2012 roku będzie trwało due diligence przejmowanej spółki, po którym zostanie ustalona ostateczna cena zakupu. Dzięki szybkiemu rozpoczęciu prac modernizacyjnych i integracyjnych przejmowanej sieci, będzie możliwe rozszerzenie zakresu oferowanych usług jej obecnym klientom w standardach Multimedia Polska.

"Poprzez przejęcie Transmitela kontynuujemy naszą strategię konsolidacji rozdrobnionego rynku operatorów kablowych. Dzięki tej akwizycji umacniamy również naszą pozycję w regionie Podkarpacia, a jednocześnie zyskujemy szansę na wzrost sprzedaży usług na nowym obszarze" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Rogowski, prezes Multimedia Polska. "Przejmowana sieć sąsiaduje z naszą, co m.in. pozwoli na jej szybką i sprawną integrację" - dodał.

Lotos, PKN Orlen

Szybszy rozwój sieci ma pomóc gdańskiemu koncernowi poprawić rentowność sprzedaży detalicznej. >>>>  

TVN

TVN, Polsat i TVP zmierzą się z nowymi nadawcami – cyfrowej telewizji. Liderom rynku sprzyja to, że choć 93 proc. Polaków słyszało o cyfryzacji, to duża część wciąż nie wie, kiedy sygnał analogowy przestanie działać. >>>>