Zysk netto grupy Boryszew z działalności kontynuowanej spadł w III kwartale 2012 r. roku do 16,78 mln zł z 37,2 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie.

Wynik okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto w przedziale 17,2 - 21,1 mln zł.

Zysk operacyjny grupy spadł w III kw. o 61,4 proc., do 24,5 mln zł z 63,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody Boryszewa w III kw. wzrosły o 11,4 proc. do 1,2 mld zł z 1,08 mld zł przed rokiem.

Analitycy spodziewali się zysku operacyjnego w przedziale 40,3 - 42,9 mln zł, oraz przychodów ze sprzedaży między 1,07 mld zł a 1,24 mld zł.

Spadek zysków spółki w ujęciu rok do roku wynika m.in. z zawyżonej bazy wyników za III kw. 2011 r., kiedy Boryszew zaksięgował dodatkowe 25 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej.