Wydatki państwa wyniosły 272,239 mld zł, czyli 82,8 proc. z kwoty 328,765 mld zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 238,101 mld zł, czyli 81,1 proc. planu rocznego wynoszącego 293,766 mld zł.