Roczna cena docelowa papierów TVN została ustalona na poziomie 9 zł, czyli o ponad 27 proc. wyższym od rynkowej ceny tych akcji (7,04 zł) ustalonej przez warszawski parkiet w dniu wydania rekomendacji około godz. 11:20.

Poprzednia cena docelowa wyznaczona przez UniCredit dla papierów TVN była niższa od najnowszych szacunków o 4,7 proc. i wynosiła 8,6 zł.