Systemy gazowe Polski i Słowacji nie są bezpośrednio połączone. Planowana budowa tzw. interkonektora jest elementem strategii korytarza gazowego północ-południe, który połączy powstający terminal LNG w Świnoujściu, przez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, z planowanym terminalem gazu skroplonego w Chorwacji na wyspie Krk.

Jak powiedział Chadam, słowackimi gazociągami przesyłane są bardzo duże ilości gazu ze wschodu na zachód. System gazowy Słowacji jest też bezpośrednio połączony z austriackim. "Obecnie budowane jest też połączenie między Słowacją a Węgrami, a do tego węgierski system gazowy jest dobrze połączony z chorwackim" - powiedział. Dlatego - jak podkreślił - połączenie polsko-słowackie zwiększy bezpieczeństwo gazowe w Europie Środkowej.

Prace nad studium wykonalności projektu znajdują się w końcowej fazie. Według szacunków spółki, planowane połączenie powinno umożliwić przesył około 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Gaz będzie mógł być przesyłany zarówno z Polski na Słowację, jak i w odwrotnym kierunku.

Chadam podkreślił, że szczególnie cieszy go deklaracja ze strony rządu Słowacji o poparciu dla budowy interkonektora. "Deklaracja ta jest wyraźnym sygnałem rządowym dla obydwu spółek zaangażowanych w projekt. Myślę, że takie wsparcie powinno przyspieszyć podjęcie decyzji. Niewątpliwie, wspólne działania na poziomie Komisji Europejskiej zwiększają szansę na wsparcie finansowe tego ważnego projektu, a w konsekwencji na jego realizację" - powiedział.

"Studium wykonalności projektu będzie gotowe w pierwszym kwartale 2013 r. Połączenie jest typowym projektem integrującym systemy Unii Europejskiej, stąd duże szanse na wsparcie finansowe ze środków europejskich" - zaznaczył i dodał, że liczy na dofinansowanie w wysokości 30-40 proc. wartości projektu.

Nowe połączenie miałoby 176 km długości. Chadam spodziewa się decyzji inwestycyjnej w sprawie interkonektora w 2013 roku.

31 października b. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister gospodarki Słowacji Tomas Malatinsky podpisali w Warszawie list intencyjny w sprawie budowy połączenia gazowego Polska-Słowacja oraz zadeklarowali wsparcie dla tej inwestycji w czasie ubiegania się o unijny status projektu.

Gaz-System zarządza majątkiem o wartości ok. 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2 tys. osób. Spółka zapewniła już finansowanie dla obecnie realizowanych inwestycji, m.in. terminalu LNG w Świnoujściu, gazociągów i interkonektorów. Ich całkowita wartość to ok. 8 mld zł (w latach 2010-2014). Inwestycje są finansowane ze środków własnych spółki, funduszy unijnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz konsorcjum banków komercyjnych.