Pieniądze zostaną rozdysponowane między 12 zwycięskich projektów. Do wzięcia jest 0,5 mld zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, organizator programu, twierdzi, że zainteresowanie jest ogromne. Nie zdradza jednak żadnych danych.

Jak podkreśla Paweł Kurzyński, rzecznik NCBiR, publikacja jakichkolwiek statystyk związanych z naborem wniosków na dofinansowania projektów byłaby obecnie przedwczesna. – Wyniki konkursu postaramy się zaprezentować tak szybko, jak to będzie możliwe. Jednak ze względu na złożony proces oceny projektów dokonywany aż przez pięciu ekspertów, w tym dwóch zagranicznych, nastąpi to najprawdopodobniej nie wcześniej niż w lutym – tłumaczy.

Własne projekty związane m.in. z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego, metodami zagospodarowania i eksploatacji gazu, a także z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, zgłosiły właściwie wszystkie największe firmy naftowo-gazowe w Polsce oraz liczące się uczelnie.

Wiadomo, że nad rozwojem technologii wydobywczych będzie pracować m.in. konsorcjum powołane przez PGNiG, Orlen Upstream, Lotos, Instytut Nafty i Gazu oraz trzy uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Gdańską. Osobny projekt szykują Polimex-Mostostal i Wojskowa Akademia Techniczna. Bardzo nowatorską inwestycję planuje także konsorcjum powołane przez Zakłady Azotowe Puławy, spółkę Kruszywa Niemce, PGNiG oraz Politechnikę Lubelską, Akademię Rolniczą w Lublinie i Instytut Nawozów Sztucznych. Chodzi o budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, w której wytwarzana będzie sztuczna gleba z odpadów z produkcji chemicznej. Produkt wykorzystywany ma być do rekultywacji gleby na terenach wiertniczych.

W ramach programu „Blue Gas” będą dofinansowane projekty o budżecie od 3 do 200 mln zł i okresie realizacji do 36 miesięcy. NCBiR nabór wniosków w ramach I programu ogłosiło z końcem września. Instytucja ta wyłoży na najlepsze projekty 125 mln zł, kolejne 125 mln zł dołoży ARP z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie pożyczek dla przedsiębiorców. Dodatkowo 250 mln zł pochodzić będzie od przemysłu zainteresowanego wykorzystaniem wyników badań.