Rząd Pedra Passosa Coelho otrzymał, od przebywających w Lizbonie inspektorów UE i MFW, zgodę na wydłużenie do końca pierwszego kwartału 2013 r. terminu przedstawienia pełnej listy nieruchomości, które znajdują się na terenie portugalskich miast, wraz z ich aktualną wyceną.

Wymóg ten uwzględniono w porozumieniu kredytowym z maja 2011 r., w którym władze UE i MFW uznały ceny budynków w Portugalii za niedoszacowane.

Do końca tego roku pracownicy portugalskich urzędów skarbowych przeprowadzą wycenę 4 mln budynków na terenie gmin miejskich. Wartość innych 900 tys. nieruchomości, których nie uda im się zaktualizować w br., będą musieli wyliczyć do marca przyszłego roku.

W umowie kredytodawcy zobowiązali też portugalski rząd, by zwiększył w 2013 r. o 0,10 pkt proc. stawkę miejskiego podatku od nieruchomości (tzw. IMI). Dotychczas wynosił on 0,2-0,4 proc. wartości budynku. Dokładny poziom podatku, w przedziale od 0,3 do 0,5 proc., określą w przyszłym roku władze poszczególnych samorządów.

Portugalia za wdrożenie programu oszczędnościowego ma otrzymać 78 mld euro pomocy kredytowej w latach 2011-2014.