ABB

Firma ABB podpisała z PKP Energetyka umowę na dostawę zespołów prostownikowych dla podstacji trakcyjnych prądu stałego. Wartość zamówienia to prawie 110 mln zł. Według firmy to największy w historii kontrakt na tego typu urządzenia w polskim przemyśle kolejowym. Prostowniki powstaną w Zakładzie Energoelektroniki, Napędów SN i Urządzeń Trakcyjnych ABB w Aleksandrowie Łódzkim - poinformował PAP w komunikacie firma ABB.

Firma dostarczy zamówione zespoły w latach 2012-2014. Obecnie w systemie zasilania PKP pracuje kilkaset prostowników produkcji ABB. Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej i sprzedaż paliw płynnych. Specjalizujemy się także w usługach elektroenergetycznych.

ABB jest wiodącym dostawcą produktów automatyki i energetyki, systemów i usług, które dostarczają energię elektryczną dla taboru i infrastruktury kolejowej. Fabryka urządzeń energoelektroniki ABB działa w Aleksandrowie Łódzkim od ponad dwóch lat. To drugi - obok wybudowanej w 2009 roku fabryki silników elektrycznych - zakład tej firmy, który działa w podłódzkim Aleksandrowie. W Polsce firma posiada fabryki także w Łodzi, Przasnyszu i Wrocławiu; zatrudnia w sumie ponad 2,5 tys. osób.

Cool Marketing

Cool Marketing, producent artykułów reklamowych, złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Spółka zadebiutowała na NewConnect w lipcu 2011 roku.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa jest w trakcie restrukturyzacji grupy. Spodziewa się, że jej efekty w IV kw. '12 przełożą się na stratę netto wyższą niż odnotowane po trzech kwartałach tego roku 33,1 mln zł. Za to w 2013 roku grupa powinna pokazać już dodatni wynik netto - poinformował na konferencji prasowej prezes Marek Józefiak. "Pierwsze moje decyzje po tym, jak dołączyłem do Mostostalu Warszawa, to przeprowadzenie restrukturyzacji grupy. Od lipca prowadzimy program grupowych zwolnień. Zmieniamy strukturę organizacyjną i prowadzimy szereg działań nakierowanych na oszczędności, na poprawę wyniku finansowego i rentowności spółki - to nasze priorytety" - powiedział na konferencji Józefiak.

Zgodnie z planem, do końca stycznia zatrudnienie w Mostostalu Warszawa zostanie zredukowane o 439 osób. Mostostal pracuje nad planem finansowania na lata 2013-2015. Myśli o zamianie zaciągniętej u większościowego akcjonariusza Acciony pożyczki na 54 mln euro, na finansowanie długoterminowe.

W spółkach zależnych planowane są zmiany organizacyjne. Spółki mają przyjąć wspólną strategię działania na rynku, tak by wykorzystać możliwości współpracy przy kontraktach. Prezes nie wyklucza także, że w przyszłości jakiś podmiot zależny zostanie wystawiony na sprzedaż. Prezes poinformował, że w miejsce segmentu infrastrukturalnego, z którego Mostostal się wycofuje, w portfelu grupy mają pojawić się kontrakty w energetyce i ochronie środowiska. W wyniku tych działań, sam Mostostal Warszawa po ponownej ocenie potencjalnych projektów i swoich ofert, postanowił wycofać się z uczestnictwa w postępowaniu na budowę drogi S19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza, pomimo złożenia najkorzystniejszej oferty.

Józefiak ocenia, że strata netto Mostostalu w IV kw. 2012 roku będzie wyższa niż 33,1 mln zł straty odnotowane po trzech kwartałach tego roku. "Zrzucamy dziś zbędny balast. Wprowadzone działania (zmiana struktury organizacyjnej, zmiana strategii i działania oszczędnościowe) wpłyną na wyniki w końcówce tego roku. Strata netto Mostostalu za sam czwarty kwartał będzie wyższa niż strata po trzech kwartałach 2012 roku" - powiedział Józefiak.

Prezes spodziewa się za cały 2012 rok zakończy się sporo pod kreską. W 2013 roku Mostostal powinien jednak wykazać rentowność netto. "Ten rok zakończymy sporą, niezadowalającą dla nas stratą netto. Zamierzamy jednak uciekać z kontraktów infrastrukturalnych, drogowych. Zrezygnujemy z kontraktów nierentownych lub ryzykownych pod tym względem. W 2013 roku przychody Mostostalu mogą więc być niższe rok do roku, ale naszym celem jest, aby wszystkie kontrakty były rentowne. Chcemy w przyszłym roku wyjść na plus" - powiedział Józefiak.

"Eksperci szacują spadek wartości rynku w 2013 r. na 20-30 proc. Dlatego nawet gdyby w przyszłym roku nasze przychody spadły o 20 proc. to należałoby to uznać za dobry rezultat" - dodał. Po trzech kwartałach 2012 r. grupa miała 33,1 mln zł straty netto i 2,54 mld zł przychodów. Na koniec 2011 r. było to 124,5 mln zł straty netto przy 3,396 mld zł przychodów.

PKN Orlen

PKN Orlen wypowiedział umowy depozytowe dotyczące globalnych kwitów depozytowych i amerykańskich kwitów depozytowych oraz planuje zakończyć notowania GDR-ów z dniem 27 lutego 2013 roku - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. "PKN ORLEN SA podjął decyzję o wypowiedzeniu Umów Depozytowych ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów kwitami depozytowymi. Akcje Spółki będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - napisano w komunikacie. PKN podał, że wysłał do The Bank of New York Mellon wypowiedzenie umowy depozytowej z 26 listopada 1999 roku ustanawiającej globalne kwity depozytowe, oraz wypowiedzenie umowy depozytowej z 10 kwietnia 2001 roku ustanawiającej amerykańskie kwity depozytowe. Spółka poinformował także, że wysłała do brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych zawiadomienia informujące o wyłączeniu GDR-ów z notowań oraz o wycofaniu GDR-ów z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zakończenie notowań nastąpić ma z dniem wygaśnięcia umowy depozytowej ustanawiającej GDR-y, czyli z dniem 27 lutego 2013 roku.

Rada nadzorcza PKN Orlen na posiedzeniu wyraziła zgodę na realizację projektu budowy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Szacunkowa wartość netto umowy wyniesie ok. 1,1 mld zł - podał PKN Orlen. >>>>  

Synkret

Zarząd działającego w branży budowlano-inżynieryjnej Synkretu złożył do sądu rejonowego w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w komunikacie. "Umożliwienie Emitentowi restrukturyzacji jego zobowiązań zapewni skuteczną spłatę zadłużenia, z drugiej zaś strony pozwoli na zachowanie zatrudnienia dla przeważającej części pracowników, których obecnie jest 115 osób i pozwoli Spółce wrócić do realizacji kontraktów w sposób rentowny jak to miało miejsce jeszcze przed końcem II kwartału 2012 roku" - napisano w komunikacie. Spółka podała, że wpływ na pogorszenie jej sytuacji miało znaczące ograniczenie finansowania kontraktów przez bank.

"W konsekwencji Emitent zamiast łącznej kwoty 10 mln zł oddanej mu do dyspozycji na prefinansowanie realizacji robót budowlanych od połowy maja 2012 roku do dyspozycji w powyższym zakresie otrzymał jedynie kwotę 3 mln zł" - napisano w komunikacie. Spółka podała, że jej wierzyciele to przedsiębiorcy - głównie dostawcy materiałów budowlanych i usługodawcy.

Waspol

Waspol złożył do Sądu Rejonowego w Ostrołęce wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. "W ocenie zarządu, w związku z przewidywanym pogorszeniem płynności spółki złożenie wniosku i wdrożenie postępowania naprawczego jest obecnie jedynym scenariuszem kontynuowania działalności, ustabilizowania sytuacji finansowej, przeprowadzenia restrukturyzacji i zachowania wielu miejsc pracy" - napisano w komunikacie.

Netia

Kurs akcji Netii, drugiego co do wielkości dostawcy internetu stacjonarnego, spadł w czwartek do najniższego poziomu w ciągu roku, tracąc w ciągu dnia nawet 8 proc. >>>>   

>>> Zobacz też: Rekomendacje     

Euromark Polska

Euromark Polska S.A.informuje, że 29 listopada 2012 podpisana została umowa sprzedaży praw do znaków towarowych należących do spółki zależnej Outdoor Brand Management Limited. Stronami Umowy są Spółka Zależna, jako sprzedawca, spółka Khyam Limited oraz spółka TMR Investments Limited jako Pożyczkodawca i jednocześnie główny udziałowiec Euromark Polska. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Khyam Limited przez Outdoor Brand należących do niej następujących znaków towarowych: Khyam, Wynnster, Campus oraz Planet Outdoor po wartości rynkowej około £ 450.000 plus VAT, tzn. równowartość około 2.290.770 PLN plus VAT.

JSW, Bogdanka

Wydatki inwestycyjne Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2013 roku mogą wynieść 1,9-1,95 mld zł. Zarząd spółki, cytowany przez Wood Company, deklaruje zainteresowanie Bogdanką, ale twierdzi, że jej obecna cena rynkowa jest zbyt wysoka. Zarząd JSW spotkał się z inwestorami instytucjonalnymi w Pradze. Słowa przedstawicieli zarządu przytacza w porannym raporcie Wood Company, organizator tego spotkania.
Z przytoczonych przez Wood Company informacji wynika, że zarząd JSW chce przeznaczyć na inwestycje w przyszłym roku na poziomie grupy 1,9-1,95 mld zł wobec 1,8 mld zł w 2012 roku. Wydatki na utrzymanie zostaną obniżone do 1,1 mld zł, a główne oszczędności mają pochodzić z mniejszych zakupów sprzętu górniczego. Z informacji Wood Company wynika też, że zarządowi JSW podoba się Bogdanka ze względu na jakość jej aktywów i potencjalne synergie handlowe, ale obecna cena akcji Bogdanki na giełdzie jest zbyt wysoka.
Na rynku od pewnego czasu pojawiają się spekulacje dotyczące przejęcia Bogdanki przez JSW. Zarówno jednak przedstawiciele ministerstwa gospodarki, jak i skarbu, są przeciwni temu pomysłowi. Zarząd JSW nie wyklucza też innych przejęć, ale zaznacza, że polityczne ryzyko ewentualnej inwestycji na Ukrainie jest zbyt wysokie, chociaż potencjalnie Ukraina może być atrakcyjna, a akwizycja innych niż Bogdanka aktywów węglowych negatywnie wpłynie na zyski JSW.
W przypadku braku akwizycji zarząd chce zabezpieczyć gotówkę, by przejść przez trudny 2013 rok i utrzymać tempo rozwoju. Zarząd JSW rozważał wypłatę wyższej dywidendy lub skup akcji własnych, ale uznał, że wpływ takich działań byłby krótkookresowy, dlatego wycofał się z pomysłu. Zarząd JSW spodziewa się w przyszłym roku spadku cen węgla energetycznego o 10 proc. rok do roku. Planowane na 2013 rok wydobycie to 13,5 mln ton.

MGM Systems

MGM Systems, wrocławska spółka specjalizująca się w doradztwie strategicznym, zadebiutuje na alternatywnym rynku NewConnect we wtorek 4 grudnia - podała spółka w komunikacie. W ramach oferty prywatnej MGM Systems pozyskała 317,5 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę portfolio usług oraz intensyfikację działań handlowych firmy. Oferta MGM Systems obejmowała 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 191.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. MGM Systems doradza swoim klientom w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego w ramach obszarów: finansów i controllingu, procesów produkcyjnych, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania infrastrukturą IT. W portfolio firmy znajduje się także usługa Interim Management, czyli czasowego zarządzania przedsiębiorstwem, działem lub projektem przez zewnętrznego konsultanta.

PKN Orlen

PKN Orlen zakłada w swoich celach strategicznych, że do 2017 roku wskaźnik dług netto/EBITDA będzie na poziomie poniżej 1,5, a dźwignia finansowa wyniesie mniej niż 30 proc. - poinformowała spółka w prezentacji dla inwestorów. Z prezentacji wynika również, że akceptowalny dla PKN Orlen przedział wskaźnika dług netto/EBITDA to 1,0-2,0, a przedział dźwigni finansowej 20-40 proc. Oczekiwany przez PKN Orlen rating spółki to minimum "BBB-".
PKN Orlen zakłada EBITDA wg LIFO na poziomie średniorocznie 6,3 mld zł w latach 2013-17 - podała spółka w strategii na lata 2013-17. Średniorocznie przepływy operacyjne mają wynieść 5,6 mld zł. PKN Orlen zakłada łączne wydatki inwestycyjne na poziomie 22,5 mld zł i dźwignię finansową netto do 30 proc. W latach 2013-17 CAPEX wyniesie w podziale na segmenty: 6,1 mld zł rafineria, 4,7 mld zł petrochemia, 2,4 mld zl detal, 5,1 mld zł wydobycie, a 4,2 mld zł energetyka.
Średniorocznie EBITDA według LIFO w segmencie rafinerii ma wynieść w latach 2013-17 2,7 mld zł, w segmencie petrochemii 2,5 mld zł, w detalu 1,5 mld zł. W segmencie wydobycia w 2017 roku wynik EBITDA wg LIFO ma wynieść 0,4 mld zł, a w segmencie energetyki 0,3 mld zł. Orlen podał, że strategia ma na celu zapewnienie możliwości wypłat dywidend dla akcjonariuszy, osiągnięcie wzrostu przepływów operacyjnych oraz EBITDA wg LIFO, realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój koncernu, w szczególności w segmentach Wydobycia i Energetyki oraz utrzymanie bezpiecznych poziomów wskaźników finansowych.

Polkomtel

Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, zanotował w trzecim kwartale 2012 roku spadek zysku EBITDA do 721 mln zł z 749,5 mln rok wcześniej, a przychody spadły do 1,791 mld zł z 1,86 mld zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku EBITDA wyniosła 2,17 mld zł, a przychody 5,36 mld zł. Wskaźnik ARPU wyniósł na koniec września 2012 roku 39,5 zł. "Najwyższa na rynku EBITDA oraz bardzo wysoki cash flow pozwalają nam realizować jeden z głównych celów, czyli pozostanie najbardziej rentownym operatorem komórkowym w kraju oraz szybsze oddłużenie spółki. Istotne jest przy tym, że w III kwartale zwiększyliśmy bazę klientów kontraktowych o blisko 19 tysięcy. Rozmawiamy już z bankami o zmniejszeniu naszego zadłużenia i wcześniejszej spłacie 800 milionów złotych, co chcemy zrobić w grudniu tego roku" - powiedziała cytowana w komunikacie Joanna Nieckarz, członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Polkomtelu.
"Jak już zapowiadaliśmy, Plus rozpoczął dużą modernizację sieci. To zadanie na prawie dwa lata, a jego efektem ma być zapewnienie w całym kraju szybkiego internetu w technologii HSPA/HSPA+ oraz najszybszego mobilnego internetu LTE dla 66 proc. populacji Polski" - dodała. Z usług sieci Plus na koniec września 2012 roku korzystało prawie 13,771 mln klientów wobec 13,763 mln na koniec czerwca

TVN

Piątkowe NWZ TVN powołało w skład rady nadzorczej: Rodolpha Belmer, Sophie Guieysse, Bertranda Meheut oraz Piotra Waltera - podał TVN w komunikacie. W środę TVN informował o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki przez: Paula H. Lorenza, Andrzeja Rybickiego, Gabriela Wujka oraz Romano Fanconiego. Z kolei w połowie listopada spółka podała, że Piotr Walter, wiceprezes TVN, z końcem grudnia zrezygnuje z pełnionych obowiązków w spółce i obejmie funkcję członka zarządu Grupy ITI, zastępując na tym stanowisku Mariusza Waltera.