Wolfgang Stockmeyer, prezes Benefii wyjaśnia, że tak wysoką sprzedaż udało się osiągnąć dzięki umowom, jakie firma podpisała m.in. z BRE Bankiem i BGŻ, oraz rozwojowi własnej sieci dystrybucji. – Klienci bardzo chętnie sięgają po polisolokaty. Oszczędzanie w formule ubezpieczenia umożliwia osiągnięcie porównywalnego poziomu zysku jak w przypadku tradycyjnej lokaty bankowej. A ma wszystkie zalety ubezpieczenia na życie – dodaje.

Od pierwszego dnia klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w przypadku jego śmierci osoba uposażona bez zbędnych formalności otrzymuje sumę ubezpieczenia, tj. sumę wpłaconych składek powiększoną o gwarantowany zysk. – Nasz produkt ze składką jednorazową ma w swoim portfelu około 30 tysięcy klientów – wyjaśnia prezes.

Tak dobry wynik jednego towarzystwa spowodował, że cała branża mogła się na koniec września tego roku pochwalić blisko 8,5-proc. wzrostem ubezpieczeń na życie. Zakłady zebrały o 1,14 mld zł więcej niż rok wcześniej – w sumie 14,6 mld zł. I to mimo spadku liczby nowych polis – o prawie 100 tys.

Jeśli jednak po roku klienci Benefii nie zdecydują się na przedłużenie polisolokaty i większość wycofa środki, firma będzie musiała pokazać duże spadki w zebranej składce. Z tego m.in. powodu nie wszyscy decydują się na sprzedaż podobnych produktów. Wskazują też na inne powody. Wojciech Trybuszkiewicz, dyrektor departamentu bancassurance & affinity w Generali, wyjaśnia, że jego firma wprowadziła ograniczenia w oferowaniu polisolokat z powodu ich niskiej rentowności. W jego ocenie dyrektywa Komisji Europejskiej Solvency II, która wymusi konieczność alokowania kapitałów w odniesieniu do określonych wartości depozytów, może spowodować zniknięcie tego produktu z rynku. – Wartość depozytów w polisolokatach jest znacząca, a ich niska rentowność nie rekompensuje kosztów pozyskania kapitału oraz ryzyka kredytowego banku – zaznacza Trybuszkiewicz.

Reklama

8,46 proc. wzrosła składka przypisana brutto w ubezpieczeniach na życie po III kw. 2012 roku

9,5 proc. spadła wartość świadczeń wypłaconych z polis na życie po III kw. 2012 roku

1,34 proc. spadła liczba wykupionych polis na życie po III kw. 2012 roku