Na nasze pytanie, czy w związku z oceną Rady Giełdy ministerstwo rozważa w najbliższym czasie zmianę osoby zasiadającej na stanowisku prezesa GPW, otrzymaliśmy odpowiedź, że MSP "występuje z wnioskiem o zwołanie NWZ akcjonariuszy z punktem dotyczącym zmiany składu zarządu." MSP nie sprecyzował, o jakie zmiany chodzi.

Dziś zarząd GPW liczy 4 osoby. Są to : prezes zarządu GPW Ludwik Sobolewski oraz troje członków zarządu: Lidia Adamska, Beata Jarosz oraz Adam Maciejewski.

Rada Giełdy: Sobolewski naruszył zasady etyki w biznesie

Na początku października "Puls Biznesu" napisał, że Emil Stępień, współpracownik Sobolewskiego, wspierał produkcję filmu, w który zaangażowana jest życiowa partnerka prezesa giełdy. Jak pisał "PB", propozycje współpracy przy filmie dostały spółki z NewConnect oraz autoryzowani doradcy tego rynku.

Według naszych nieoficjalnych informacji planowane zmiany w zarządzie dotyczą odwołania Ludwika Sobolewskiego.

Wczoraj Rada Giełdy wydała komunikat, w którym stwierdziła, że prezes Ludwik Sobolewski naruszył zasady etyki w biznesie. "Rada Giełdy wyraża dezaprobatę dla zachowania Prezesa Zarządu GPW, który wraz ze swoim podwładnym zaangażował się w pozyskiwanie środków dla potrzeb finansowania komercyjnej produkcji filmowej, będącej przedmiotem doniesień medialnych. W opinii Rady Giełdy stanowi to naruszenie zasad etyki w biznesie" - brzmi komunikat rady.