Rada Giełdy na piątkowym posiedzeniu zawiesiła prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego - podała GPW w komunikacie.

Rada powierzyła Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu spółki, stanowisko wiceprezesa i przekazała mu pełnienie obowiązków prezesa.

Rada Giełdy na piątkowym posiedzeniu zawiesiła prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego - podała GPW w komunikacie. Rada powierzyła Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu spółki, stanowisko wiceprezesa i przekazała mu pełnienie obowiązków prezesa.

Jak podała GPW, jednocześnie od 10 stycznia 2013 r. Paweł Graniewski, członek Rady Giełdy, ma czasowo - przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące - pełnić obowiązki członka zarządu.

Wcześniej w piątek rzeczniczka prasowa resortu Katarzyna Kozłowska poinformowała PAP, że resort skarbu wystąpił w piątek z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), z punktem dotyczącym zmiany składu zarządu.

Czytaj też: Będą zmiany w zarządzie GPW

"Ministerstwo Skarbu Państwa, jako większościowy akcjonariusz, występuje z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z punktem dotyczącym zmiany składu zarządu (GPW - PAP)" - poinformowała w przesłanym stanowisku resortu rzeczniczka prasowa MSP. Doprecyzowała, że resort wystąpił z wnioskiem w piątek. Nie podała jednak powodów tej decyzji. "Wystarczy zapoznać się z komunikatem Rady (Giełdy - PAP)" - zaznaczyła.

Jak napisała "Rzeczpospolita": "Emil Stępień, współpracownik prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, wspierał produkcję filmu, w który zaangażowana była partnerka prezesa giełdy. Propozycje współpracy przy filmie miały dostać spółki z rynku NewConnect oraz autoryzowani doradcy. Co więcej, e-maile dotyczące finansowania filmu były rozsyłane ze służbowego adresu Stępnia". Sprawę opisywał wcześniej, w połowie października br., dziennik "Puls Biznesu".

Rada Giełdy uznała w środę na posiedzeniu, że prezes GPW naruszył zasady etyki w biznesie. "Rada Giełdy wyraża dezaprobatę dla zachowania Prezesa Zarządu GPW, który wraz ze swoim podwładnym zaangażował się w pozyskiwanie środków dla potrzeb finansowania komercyjnej produkcji filmowej, będącej przedmiotem doniesień medialnych. W opinii Rady Giełdy stanowi to naruszenie zasad etyki w biznesie" - napisano w komunikacie.

Rada podała też w komunikacie, że nie stwierdziła finansowania przez grupę GPW produkcji filmowej, która była przedmiotem doniesień medialnych. Rada Giełdy nie stwierdziła również działań noszących znamiona nacisków wywieranych na spółki notowane na rynku NewConnect lub autoryzowanych doradców.

Zgodnie ze statutem GPW, prezesa powołuje i odwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, natomiast pozostałych członków zarządu Rada Giełdy.

Udział głosów Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu GPW wynosi 51,7 proc. Sobolewski był prezesem GPW od 2006 r.