"Później w 2013 r. powinno zacząć się stopniowe odbicie, ponieważ popyt krajowy będzie wspierany przez nasze akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej, przy znaczącej poprawie nastrojów na rynkach finansowych oraz zmniejszonej fragmentacji oraz przy wzroście eksportu, będących skutkiem umocnienia się popytu globalnego" - powiedział Draghi podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC.Po spadku o 0,2 proc. kw/kw w II kw. PKB strefy euro zmniejszyło się o 0,1 proc. kw/kw. w III kw. Draghi podkreślił, że dostępne statystyki i sondaże wskazują na dalsze osłabienie działalności gospodarczej w IV kw. ub.r. oraz na początku 2013 r.Według niego jednak, ryzyka dotyczące perspektyw odbicia gospodarczego w strefie euro ulegają zmniejszeniu.