Roczna cena docelowa została obniżona prawie o 50 proc. do 5,6 zł z 11,1 zł.

W dniu wydania raportu za akcje TPSA na koniec sesji giełdowej inwestorzy płacili 7,13 zł, czyli o 21 proc. więcej od wyceny analityków Goldman Sachs.