Spółka zdecydowała o przedłużeniu procesu budowy księgi popytu z uwagi na konieczność zorganizowania dodatkowych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi - którzy takie sugestie zgłosili podczas trwania road show spółki.

„Zmianie uległ również pozostały harmonogram emisji. Powodem przedłużenia terminu była konieczność zorganizowania dodatkowych spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Jak wynika z komunikatu aktualizacyjnego do prospektu emisyjnego nowymi terminami zapisów na akcje dla inwestorów będzie 4-15 marca br., zaś przydział akcji planowany jest na 18 marca" – czytamy w komunikacie.

PPG liczy na pozyskanie około 45 mln zł. Pierwotnie dziś - tj. 25 lutego br. miała zostać podana do publicznej wiadomości cena emisyjna w ofercie publicznej. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, podanie ceny emisyjnej nastąpi 4 marca br., do godziny 8.00.

„Chcemy stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla inwestorów instytucjonalnych i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom z jakimi spotkaliśmy się podczas road show, stąd decyzja o przedłużeniu procesu budowy księgi popytu. Jeśli dodatkowy tydzień pozwoli na to, by więcej inwestorów wzięło udział w ofercie publicznej - a takie sygnały otrzymaliśmy - należy z tego skorzystać - co jest w interesie inwestorów i akcjonariuszy spółki"- powiedział Gustaw Groth z PPG, cytowany w komunikacie.

Przedział cenowy oferowanych akcji został ustalony na poziomie od 0,40 do 0,60 zł. Oprócz oferty publicznej do140 mln akcji serii E, spółka ubiega się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E. Wcześniej spółka podawała, że chce pozyskać z emisji akcji przed debiutem na GPW 45 mln zł, a środki te chce przeznaczyć na wsparcie realizacji swojego flagowego projektu - budowy podmoskiewskiego osiedla "Svetly Daly" o łącznej powierzchni ok 420 tys. PUM i całkowitej wartości szacowanej na 1 mld USD.

PPG w 2011 r. z pozyskała z emisji akcji ponad 250 mln zł - przeprowadzając największą jak dotąd emisję na rynku NewConnect.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka od października 2009 r. jest notowana na rynku NewConnect.