Cenę docelową jednej akcji BZWBK analitycy DI BRE wyznaczyli na poziomie 300 zł.

Raport została sporządzony przy rynkowej cenie walorów banku wynoszącej 274,9 zł, o ponad 9 proc. mniej od najnowszych szacunków DI BRE.

„Podnosimy do 744 mln PLN (do poziomu szacowanego przez Zarząd) założenia odnośnie łącznych synergii netto wynikających z połączenia z Kredyt Bankiem, rewidujemy w górę o 13-14% prognozowaną rentowość aktywów BZ WBK (przed połączeniem) oraz uwzględniamy koszty integracji. W konsekwencji, podnosimy nasze prognozy zysku netto dla połączonego banku (o 6% do 1 829 mln PLN na 2014 oraz o 9% do 2 222 mln PLN na 2015) i naszą 9-miesięczną cenę docelową o 11% do 300 PLN. Ponieważ potencjał wzrostu kursu akcji wynosi 9%, podtrzymujemy rekomendację Akumuluj. Chociaż nadal uważamy, że rok 2013 będzie wymagający (z powodu (1) spowolnienia gospodarczego widocznego szczególnie w pierwszej połowie roku, (2) kosztów integracji wyraźnie obniżających wynik netto oraz (3) planowanej podaży akcji w wysokości przynajmniej 16,3% kapitału), naszym zdaniem perspektywa poprawy zyskowności w kolejnych latach jest wystarczająco atrakcyjna, aby zalecać inwestycję w walory Spółki już na obecnym etapie. Naszym zdaniem, w latach 2014-2015 wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym, zyski banków wzrosną o 13-14% R/R. W BZ WBK natomiast, dynamika ta będzie znacząco wyższa i będzie wynosiła odpowiednio 31% w 2014 i 21% w 2015, dzięki materializacji oczekiwanych synergii i wyraźnemu zmniejszeniu się kosztów integracji” – napisano w raporcie DI BRE.