"Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki oraz stabilną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, zarząd 4fun Media zamierza wystąpić do rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy z wnioskiem o przeznaczenie części zysku wypracowanego za 2012 rok na wypłatę dywidendy" - napisała Czekała w liście do akcjonariuszy.

Jednostkowy zysk netto 4fun Media wyniósł ok. 10,18 mln zł, co daje 2,53 zł na akcję.

Skonsolidowane przychody grupy w 2012 roku osiągnęły najwyższy w historii poziom 32 mln zł, o 34% więcej niż w roku poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 14% do 9,7 mln zł, zaś EBITDA wzrosła do 12 mln zł w porównaniu do 10 mln zł rok wcześniej. W 2012 roku, skonsolidowany wynik netto osiągnął poziom 8,3 mln zł (i był wyższy o 4% niż w 2011 roku).

Grupa Kapitałowa 4fun Media S.A. prowadzi działalność operacyjną na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, koncentrując się na czterech głównych obszarach aktywności: produkcji i nadawaniu własnych kanałów tematycznych o profilu muzyczno-rozrywkowym (4fun.tv, RBL.TV i TV.DISCO), produkcji programów telewizyjnych i formatów interaktywnych, rozbudowie multimedialnej platformy internetowej.