W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 4,3 zł, zaś w piątek na zamknięciu kurs wynosił 4,52 zł.

„Przy obecnym kursie rynkowym stopa dywidendy dla Netii w 2014 roku prezentuje 25% premię do mediany spółek telekomunikacyjnych z sektora w Europie. Wartość programu skupu akcji do przeprowadzenia w 2013 roku stanowi natomiast 8,4% kapitalizacji spółki" – czytamy w raporcie.

Analitycy wskazuje, że słaba końcówka 2012 roku skłoniła do weryfikacji prognoz dotyczących przepływów finansowych spółki. „Obniżyliśmy nasze przewidywania EBITDA w 2013 roku do 516 mln zł i 497 mln zł w 2014 r. Wydatki inwestycyjne w 2013 i 2014 szacujemy odpowiednio na 261 mln zł i 252 mln zł" – czytamy dalej.