Polska Grupa Energetyczna (PGE) znajduje się obecnie na etapie przeglądu portfela inwestycyjnego, by w ciągu kilku tygodni przedstawić nową strategię rozwoju, wynika z wypowiedzi prezesa spółki, Krzysztofa Kiliana.

Spółka przedstawi wówczas także sposoby finansowania inwestycji.

"Jak tylko skończymy analizy, to je zaprezentujemy, a w ciągu kilku tygodni pokażemy też strategię. (...) Jej publikacja może nastąpić jeszcze w marcu lub na początku kwietnia" - powiedział Kilian na konferencji prasowej.

Prezes PGE wyjaśnił, że celem zarządu jest aktualizacja planów inwestycyjnych na najbliższe lata, w taki sposób, by pozwalały na efektywne wykorzystanie kapitału. Podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze kierunku dalszego rozwoju będą prognozy popytu i podaży, profil ryzyka oraz możliwości sfinansowania poszczególnych inwestycji.

"Mamy otwarte programy obligacji i choć jeden kończy się w listopadzie, to pewnie podobny program będziemy konstruować. Ale na dziś nie mamy żadnych szczegółów, zapiszemy je w strategii" - dodał wiceprezes ds. finansowych, Wojciech Ostrowski.

Przedstawiciele PGE zapewnili również, że chcą kontynuować politykę dyscypliny kosztowej i obniżyć udział kosztów stałych w procesie wytwarzania energii. W styczniu br.r. rozpoczęto projekt optymalizacji Kopalni Węgla Brunatnego oraz Elektrowni w Turowie, a w I połowie roku podobne procesy obejmą kolejne spółki z Grupy.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30.556,81 mln zł w 2012 r.