W końcu stycznia br. Neuca szacowała, że miała ok. 65,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2012 roku, zaś po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wynik ten sięgnął ok. 71,6 mln zł. Przychody za ub.r. szacowane są na ok. 5.687 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 94,27 mln zł wobec 77,88 mln zł zysku rok wcześniej, podano dalej w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.687,43 mln zł w 2012 r. wobec 6.388,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 37,04 mln zł wobec 32,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest największym hurtowym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce. Jej udział rynkowy na koniec grudnia 2012 roku wynosił 27,6%. Leki dystrybuowane przez Neuca pochodzą od 700 czołowych producentów z całego świata. Grupa, poprzez spółkę Synoptis Pharma, prowadzi również działalność w zakresie zarządzania markami własnymi: Apteo i Nursea.