Akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police zdecydują 25 kwietnia o wypłacie 50,25 mln zł, czyli 0,67 zł na akcję dywidendy, wynika z projektów uchwał.

"ZWZ (…) postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 115 970 048,38 zł w następujący sposób:

a. kwotę w wysokości 65 720 048,38 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego,

b. kwotę w wysokości 50 250 000,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,67 zł za jedną akcję" - czytamy w projektach uchwał.

Wcześniej taką rekomendację dotyczącą dywidendy przedstawił zarząd spółki

Ponadto akcjonariusze zdecydują o powołaniu do rady nadzorczej Anny Tarocińskiej, a także wyrażą zgodę na zbycie składników aktywów trwałych w postaci maszyn i urządzeń oraz elementów wyposażenia kotłowni EC I na terenie ZCh Police o szacunkowej wartości 12,5 mln zł oraz ustanowienie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie hipoteki umownej o do kwoty 108 mln zł.

Główny profil działalności ZCh Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). W 2012 r. spółka odnotowała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów. Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji).