Enea

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) w walucie krajowej i zagranicznej dla spółki Enea na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A (pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja w komunikacie. >>>>

NWR

New World Resources (NEWWORLDR) uzgodniło ze swoimi pożyczkodawcami odstąpienia i zmiany w stosunku do kowenantów finansowych w swoich instrumentach bankowych, w celu uniknięcia ich możliwego naruszenia, podała spółka w komunikacie. "New World Resources Plc oraz New World Resources N.V. ogłaszają dzisiaj wspólnie, że NWR NV, spółka całkowicie zależna NWR, uzgodniła ze swoimi pożyczkodawcami odstąpienia i zmiany w stosunku do kowenantów finansowych w swoich instrumentach bankowych, w celu uniknięcia ich możliwego naruszenia" - głosi komunikat.

W przypadku pożyczki Export Credit Agency (ECA) uzgodniono, iż kowenanty finansowe w ramach oryginalnej umowy nie będą poddane testom w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Dla okresu od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., maksymalny wskaźnik zadłużenia został zmieniony z poziomu 3.25x do poziomu 5x, natomiast minimalny stały wskaźnik pokrycia został zmieniony z poziomu 3.50x do poziomu 2x. Należna kwota w ramach pożyczki ECA wynosi 78 mln euro, podano dalej. Dodatkowe warunki, które NWR NV zobowiązana jest przestrzegać podczas okresu zwolnienia od kowenantów (covenant holiday period) obejmują m.in.: określone minimalne saldo środków pieniężnych; ograniczenia w wypłacaniu dywidend, w zaciąganiu dodatkowych zobowiązań dłużnych, a także przy spłacie długów podporządkowanych, podała też firma.

Reklama

BNP Paribas Bank Polska

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali o emisji do 14.786.422 akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru, podała instytucja w komunikacie. Walne zgromadzenie zdecydowało również o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji banku do nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 45,45 zł. "Celem obniżenia kapitału zakładowego banku jest dalsze zmniejszenie wartości nominalnej akcji banku, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji nowych akcji" - czytamy w uchwałach. BNP Paribas Polska, w związku z zobowiązaniem wobec nadzoru zwiększenia płynności na GPW do 15%, do końca tego roku oczekuje dalszego wzmocnienia bazy kapitałowej. W ty celu przegłosowano emisję akcji.

Alma Market

Alma Market podpisała umowy najmu trzech lokali z przeznaczeniem na obiekty handlowe Alma Delikatesy, podała spółka w komunikacie. Dotyczą one dwóch lokalizacji w Warszawie i jednej w Gdyni. "Zarząd Spółki informuje, że dwie umowy najmu lokali w Centrum Handlowym Klif Warszawa oraz w Centrum Handlowym Klif Gdynia zawarte z Paige Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spełniają kryterium uznania za umowę znaczącą, którym jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market SA" - głosi komunikat. Umowy najmu zostały zawarte z wynajmującym na okres 10 lat licząc od daty przekazania spółce każdego z lokali. Wartość umów zawartych z wynajmującym (przyjmując wartość czynszów i opłat w pierwszym roku działalności) wynosi około 52,0 mln zł, podano także. Trzeci lokal handlowy, na którego najem zawarto umowę znajduje się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Puławskiej 17.

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat zdementował, że chce kupić Wirtualną Polskę, podał DM PKO BP w swoim biuletynie porannym. Wcześniej Reuters podał, powołując się na nieoficjalne informacje, że Cyfrowy Polsat znalazł się wśród inwestorów zainteresowanych przejęciem portalu Wirtualna Polska (wp.pl) od Telekomunikacji Polskiej (TPSA). Według agencji, przejęciem zainteresowana jest także spółka Bauer Media, właściciel m.in. portalu Interia.pl. >>>>

Kopex

Grupa Kopex utrzymała w I kw. br. ubiegłoroczny poziom przychodów i zysku na poziomie operacyjnym, poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Jagiello. W jego ocenie, backlog na poziomie 1,6 mld zł pozwoli powtórzenie wyników także w całym roku 2013. >>>>

Zarząd Grupy Kopex zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy, ale jej poziom nie jest jeszcze ustalony, poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Jagiello. >>>>

Eko Holding

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje Eko Holding z dniem 15 kwietnia br., podała spółka w komunikacie. >>>>

PGNiG

Podpisane przez EuRoPol Gaz i Gazprom memorandum dotyczy jedynie oceny ekonomicznej opłacalności ewentualnych planów realizacji projektu gazociągu Jamal-2 i nie przesądza, czy taki projekt będzie realizowany, wynika z oświadczenia zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), które - podobnie jak Gazprom - jest udziałowcem EuRoPol Gazu. >>>>

LW Bogdanka

Wydobycie węgla przez Lubelski Węgiel Bogdanka w I kw. 2013 r. przebiegało zgodnie z harmonogramem, a cały rok zakończy na poziomie 8,6-8,9 mln ton, poinformował agencję ISBnews prezes Zbigniew Stopa. W efekcie wynik finansowy I kw. był "zadowalający" dla zarządu. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał z miastem Gliwice umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej "Podium" za 321,41 mln zł poinformował gliwicki magistrat w komunikacie. Hala zlokalizowana będzie w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ul. Kujawską i Akademicką w Gliwicach.

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zrezygnowała z budowy bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole, podała spółka w komunikacie. >>>>