"Gant otrzymał informację, o podjęciu przez radę nadzorczą uchwały o odwołaniu Krzysztofa Brzezińskiego z funkcji członka zarządu i powołaniu na prezesa zarządu z dniem 6 kwietnia 2013 r." - czytamy w komunikacie.

W ub,. tygodniu Karol Antkowiak zrezygnował z funkcji prezesa spółki w związku ze zgłoszeniem kandydatury na członka jej rady nadzorczej.

Pod koniec marca Gant podpisał z instytucjami finansowymi porozumienie ramowe dotyczące zasad restrukturyzacji zadłużenia. Sygnatariusze porozumienia ramowego objęli nową emisję obligacji spółki w wysokości 29,15 mln zł i zobowiązali się przesunąć wymagalność kolejnych przynależnych im płatności grupy na dzień 31 maja br.

Grupa Kapitałowa Gant Development jest holdingiem kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną. Aktywność deweloperska koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Grupa obecna jest w siedmiu polskich miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Opole i Polanica Zdrój.