Od początku uruchomienia programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do 21 kwietnia 2013 r. złożono w sumie 260,6 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 543,8 mld zł (środki unijne i krajowe łącznie), poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

"W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 83 586 umowy o dofinansowanie na kwotę 351,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 243 mld zł, co stanowi 86 proc. alokacji na lata 2007-2013" - czytamy w materiale.

Resort informuje również, że wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 205,6 mld zł, a w części dofinansowania UE - 146,2 mld zł.

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

(ISBnews)