Zysk operacyjny wyniósł 454,42 mln zł wobec 343,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3223,76 mln zł w 2012 r. wobec 2492,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 348,83 mln zł wobec 234,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2012 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1077 sklepów z czego: 344 Reserved, 295 CROPP, 259 House oraz 161 Mohito.