Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 75 000 000 szt.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 kwietnia, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na 15 maja 2013 roku.

Zakłady Chemiczne Police odnotowały 104,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 311,90 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2012 r. wyniósł 115,97 mln zł wobec 321,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Główny profil działalności Z.Ch. Police S.A. to produkcja wyrobów chemicznych, wytwarzanych w dwóch segmentach branżowych: nawozy i biel tytanowa. Jest m.in. największym w Polsce producentem nawozów fosforowych i wieloskładnikowych (60% udziału w produkcji krajowej). Jej głównym akcjonariuszem są Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce (66% akcji).