Po wynikach I kw. br. Pegas Nonwovens podtrzymał całoroczne prognozy, zakładające wzrost zysku EBITDA o 5-15 proc. r/r, a także plan nakładów inwestycyjnych na poziomie max. 41 mln euro, podała spółka w komunikacie.

Także nowa linia produkcyjna w Egipcie zostanie oddana zgodnie z terminem, tj. w III kw. br, dodała spółka.

"Wyniki finansowe wypracowane przez spółkę w I kw. 2013 r. odzwierciedlają wcześniejsze oczekiwania i są zgodne z ogłoszoną prognozą na cały rok 2013. Uwzględniając wyniki uzyskane w I kw. 2013 r. oraz mając na uwadze rozwój sytuacji na europejskim rynku włóknin, w tym oczekiwane zmiany na rynku polimerów, spółka podtrzymuje ogłoszone wcześniej prognozy wyników na 2013 r.: zgodnie z jej oczekiwaniami w 2013 r. zysk EBITDA wzrośnie o 5-15% w porównaniu do wyniku uzyskanego w roku poprzednim (38,1 mln euro)" - głosi komunikat.

Zysk EBITDA wzrósł w I kw. br. o 6,0% r/r do 10,1 mln euro. Przychody zwiększyły się w tym czasie o 12,7% r/r do 49,9 mln euro.

"Wzrost zysku EBITDA wynikał głównie z dobrych wyników sprzedaży, którym towarzyszyło znaczne zmniejszenie stanu posiadanych zapasów. Korzystny wpływ na rentowność działalności w okresie miała również mniejsza liczba planowanych przerw technologicznych" - czytamy dalej.

Jednocześnie na zmianę wartości zysku EBITDA w ujęciu rok do roku niekorzystny wpływ miały rosnące koszty pracownicze związane ze zwiększeniem zatrudnienia w celu uruchomienia nowej linii produkcyjnej w Egipcie, a także wycena programu opcji na akcje według wartości godziwej. Wpływ mechanizmu przenoszenia cen polimerów na zmianę wartości zysku EBITDA w ujęciu rok do roku był neutralny, podała także spółka.

"Spółka szacuje, że w 2013 r. całkowite nakłady inwestycyjne nie przekroczą 41 mln euro (przy kursie wymiany na poziomie 25 CZK/EUR)" - napisano też w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w I kw. br. zwiększyły się o 114,9% r/r do 1,7 mln euro. Większość tej kwoty (17,1 mln euro) stanowiły nakłady związane z budową zakładu produkcyjnego w Egipcie. Nakłady na utrzymanie i konserwację wyniosły 0,6 mln euro, podano w materiale.

"Budowa nowej linii produkcyjnej w Egipcie postępuje zgodnie z harmonogramem i zgodnie z oczekiwaniami spółki ma zostać uruchomiona w III kw. 2013 r." - napisał Pegas.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.