Rekrutacja do publicznych przedszkoli w Polsce to dla rodziców stresujący czas. Panuje bowiem poważny niedobór miejsc w placówkach państwowych: w tym roku w Warszawie po wstępnej rekrutacji zabrakło miejsc dla kilku tysięcy dzieci. Okazuje się, że prawie nigdzie indziej w UE sytuacja nie jest tak zła.

Według danych Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w 2011 roku w Polsce 56 proc. dzieci od 3. roku życia do wieku szkolnego nie miało zapewnionej publicznej opieki. W 2010 roku byliśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Rok później na ostatnie miejsce zeszła Rumunia, gdzie nastąpił bardzo gwałtowny spadek liczby miejsc w przedszkolach.

Tymczasem unijny cel dotyczący dostępności placówek opieki nad dziećmi w kwestii przedszkoli wynosi 90 proc. Dla żłobków jest to 33 proc. Oba cele spełnia tylko osiem państw.

>>> Czytaj też: FOR: Dłuższe urlopy macierzyńskie nie spełnią swojej roli, a mogą zaszkodzić

Brak dostępności żłobków i przedszkoli może mieć poważne konsekwencje dla całej gospodarki kraju. Oznacza on bowiem, że rodzice – a w szczególności matki – muszą rezygnować z pracy, aby zająć się dzieckiem. „Państwa członkowskie muszą intensywnie zabrać się do pracy, jeśli chcą osiągnąć wyznaczony sobie cel, jakim jest 75-procentowe zatrudnienie,” stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Infrastruktura opieki nad dziećmi nie powinna być postrzegana jako koszt, ale jako inwestycja na przyszłość.”

Reklama

Mimo to dostępność placówek opieki nad dziećmi w wielu państwach spada, szczególnie w kwestii przedszkoli.

Na bazie raportu o placówkach opieki przedszkolnej dla dzieci, a także nierównościach w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn, Komisja Europejska wystosowała do 11 państw – w tym Polski – zalecenia dotyczące zatrudnienia kobiet, a także dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi.

>>> Polecamy: Poziom dzietności w Polsce jest dramatycznie niski

Odsetek dzieci w wieku od 3 lat do osiągnięcia wieku szkolnego, które mają zapewnioną opiekę w ramach formalnej infrastruktury. Źródło: Eurostat / Media
Przedszkole / ShutterStock