Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 48,7 pkt w czerwcu z 48,3 pkt miesiąc wcześniej - poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 48,6 pkt. Zaprezentowano także wstępne dane dla sektorów przemysłowego i usług dla poszczególnych państw.

PMI dla sektora usług strefy euro wzrósł do 48,6 pkt w czerwcu z 47,2 pkt miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 47,5 pkt.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

PMI dla Niemiec

Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec spadł do 48,7 pkt w VI wg wstępnych danych. Miesiąc wcześniej wynosił 49,4 pkt. Konsensus rynkowy wynosił 49,8 pkt.

Indeks PMI niemieckiego sektora usługowego wzrósł natomiast do 51,3 pkt w czerwcu z 49,7 pkt przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 50,0 pkt.