Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetargi na budowę trzech odcinków dróg ekspresowych S3 w województwie lubuskim i dwóch odcinków S7 w województwie małopolskim i warmińsko-mazurskim.

W każdym z nich o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena (90 proc.), gwarancja jakości (5 proc.) i termin realizacji (5 proc.). Procedury mają charakter ograniczony.

Przetargi w województwie lubuskim dotyczą drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na trzech odcinkach pomiędzy Sulechowem i Nową Solą o długości ok. 45 km i polegają na budowie wschodniej (lewej) jezdni, połączeniu od strony północnej z budowanym dwujezdniowym odcinkiem węzeł "Międzyrzecz Południe" - węzeł "Sulechów" oraz połączeniu od strony południowej odcinka S3 Sulechów - Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4). Kwoty wadium dla każdego przetargu wynoszą odpowiednio 5,5 mln zł, 8 mln zł i 6,5 mln zł.

Termin realizacji odcinków S3 w województwie lubuskim to nie więcej niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jedynie w przypadku odcinka przebiegającego przez teren gmin Sulechów, Zielona Góra i miasta Zielona Góra termin wynosi 43 miesiące.

>>> Czytaj też: Autostrada A2: Rok po Euro 2012 odcinek trasy może zostać zamknięty

Przetarg w województwie małopolskim dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa w dzielnicach Podgórze i Nowa Huta. Zamówienie obejmuje przede wszystkim budowę drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym o dł. ok. 4,5 km wraz z mostem na Wiśle oraz przebudowę drogi nr 79 o przekroju 2 jezdniowym o dugości ok. 1,55 km, a także budowę dwupoziomowych węzłów "Rybitwy" i "Igołomska" z całą infrastrukturą. Kwota wadium wynosi 5 mln zł.

Termin realizacji odcinka S7 w województwie małopolskim to 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pożądany termin realizacji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Przetarg w województwie warmińsko-mazurskim dotyczy budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn –Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. Długość odcinka to 18,3 km. Kwotę wadium ustalono na 12 mln zł. Termin realizacji odcinka S7 w województwie warmińsko-mazurskim to nie więcej niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy.

GDDKiA informuje, że do końca roku ogłosi postępowania na pozostałe odcinki S3 w województwie dolnośląskim, dzięki czemu zachodnia część kraju uzyska ekspresowe połączenie od Szczecina do granicy z Czechami. W tym roku ogłoszono już 16 przetargów na 189 km nowych dróg ekspresowych, a do końca tego roku ogłoszonych zostanie jeszcze 38 postępowań na ponad 540 kilometrów.

Na początku czerwca Rada Ministrów przyjęła zmianę do Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 deklarując ogłoszenie jeszcze w 2013 r. ok. 50 przetargów na budowę dróg ekspresowych o długości 700 km. Całkowita wartość nowych inwestycji ma do 2015 r. wynieść ponad 35 mld zł.

>>> Czytaj więcej: Drogi w Polsce: otworzył się worek z przetargami za pieniądze z UE