Skanska zawarła z miastem Kołobrzeg umowę na budowę drogi do portu w Kołobrzegu, podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 40,79 mln zł brutto (33,2 mln zł netto).

"Inwestycja o wartości 33,2 mln zł netto wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do portu oraz umożliwi transport na jego teren ładunków o dużych gabarytach. Prace rozpoczynają się w połowie lipca. Ich inwestorem jest Gmina Miasta Kołobrzeg" - czytamy w materiale.

Do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym wybrano 5 wykonawców. Przedstawiając ofertę z najniższą ceną, Skanska została wybrana na wykonawcę inwestycji. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 49,33 mln zł netto.

Inwestycja obejmuje budowę nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej i skrzyżowania, budowę mostu drogowego nad rzeka Parsętą o długości 104,5 m oraz budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 m, przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego, przebudowę ul. Solnej na odcinku od mostu na kanale drzewnym do mostu na rzece Parsęcie, budowę ekranu akustycznego, murów oporowych, zagospodarowanie terenu, oznakowania oraz wykonanie iluminacji mostu wraz z estakadą.

Na zrealizowanie zamówienia Skanska będzie miała czas do końca przyszłego roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach I etapu projektu pn. "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu" współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ubiegłym roku otwarto południowy odcinek drogi do portu Kołobrzeg.