„Narastająco od początku roku wzrost wolumenu na rynku terminowym energii wyniósł 106,8 proc. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną spadł z 1,7 TWh w czerwcu 2012 r. do 1,5 TWh w czerwcu 2013 r. (o 13,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych spadł w czerwcu o 79,2 proc. z 6,1 TWh do 1,3 TWh w czerwcu 2013 r. W pierwszej połowie 2013 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 27,7 TWh wobec 34,0 TWh w analogicznym okresie 2012 r. (spadek o 18,7 proc. r/r).

Łączny wolumen obrotu na rynku gazu wyniósł w czerwcu 2013 r. 82,9 GWh (27,9 GWh w transakcjach spot i 55,1 GWh w transakcjach terminowych). Narastająco od początku roku całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł po czerwcu 465,4 GWh.