W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 161,0 zł, natomiast w środę o godz. 9:00 kurs wynosił 167,0 zł.

DM IDMSA prognozuje, że Neuca wypracuje w 2013 roku 5,82 mld zł przychodów, zysk EBITDA na poziomie 124,3 mln zł oraz zysk netto na poziomie 84,0 mln zł.