"Dzisiejszy debiut obligacji serii C i D to dowód naszego przywiązania do polskiego rynku kapitałowego. To już kolejna emisja Ronson, która znalazła się w publicznym obrocie od czasu, gdy zadebiutowaliśmy na Catalyst ponad dwa lata temu. Rynek ten zapewnia pełną standaryzację i przejrzystość notowanych na nim papierów" - powiedział dyrektor finansowy spółki Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie.

"Dzięki ostatnim emisjom obligacji zaspokoiliśmy potrzeby finansowe Grupy. W najbliższej przyszłości nie planujemy kolejnych emisji papierów dłużnych" - dodał.

Na rynku Catalyst zadebiutowały 4-letnie obligacje serii C zabezpieczone hipotecznie o wartości 83,5 mln zł oraz niezabezpieczone obligacje serii D o wartości 23,55 mln zł. Obligacje serii C i D zostały przez Ronson wyemitowane w czerwcu 2013 r. Emisja została objęta przez polskich inwestorów instytucjonalnych, głównie przez OFE i TFI, podano również.

"Pozyskane środki zostały przeznaczone m.in. na wykup obligacji wyemitowanych w 2011 r., spłatę części kredytów bankowych oraz będą wykorzystane na sfinansowanie inwestycji w kolejne rozważane projekty deweloperskie" - czytamy dalej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na GPW od 2007 r. W 2012 r. odnotowała 199 mln zł skonsolidowanych przychodów.