Standard & Poor's Ratings Services podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating suwerenny Polski dla długu w walutach obcych i krajowej na poziomie A-/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating krajowy na poziomie A/A-1, podała agencja w komunikacie. Perspektywa pozostaje stabilna.

>>> Czytaj też: Reuters: Rostowski straci stanowisko w rządzie w ciągu kilku miesięcy

"Wsparciem dla ratingów Polski jest według nas zróżnicowana, odporna gospodarka, którą wzmacnia płynny kurs walutowy, pozwalający na dostosowywanie się do zewnętrznych szoków. Ocena wiarygodności kredytowej Polski odzwierciedla też solidny - w naszej ocenie - i dobrze skapitalizowany sektor finansowy" - głosi komunikat. 

Ograniczeniem ratingów pozostają: stosunkowo wysoki poziom długu publicznego, niski PKB na osobę oraz duże zewnętrzne potrzeby finansowe.

PKB zwolni

Standard & Poor's Ratings Services prognozuje również, że wzrost gospodarczy Polski spowolni w tym roku do 1,0 proc. (z 1,9 proc. w ub.r.), by przyspieszyć do 2,2 proc. w 2014 r. oraz do 3,1 proc. rocznie w latach 2015-2016.

"Polską gospodarkę czeka odbicie. Spodziewamy się realnego wzrostu PKB per capita w wysokości 1 proc. w 2013 r. i jego przyspieszenia średnio do 2,7 proc. w latach 2014-2016. Od początku kryzysu wkład eksportu netto do wzrostu napędzała deprecjacja złotego i, ostatnio, cykl luzowania polityki pieniężnej banku centralnego" - czytamy w komunikacie agencji.

S&P zwraca uwagę, że inflacja w Polsce jest najniższa w regionie (wyniosła 0,2 proc. r/r w czerwcu i 1,1 proc. r/r w lipcu). Agencja prognozuje, że inflacja CPI w tym roku wyniesie 1,0 proc. (wobec 3,7 proc. w ub.r.), 2,0 proc. w 2014 r. oraz po 2,3 proc. w 2015 i 2016 r.

>>> Czytaj też: Budżet UE 2014-20: Polska i Hiszpania zadowolone z kształtu budżetu