Aleksander Łukaszenka na naradzie w Mińsku podkreślił, że realizacja powinna uwzględnić rezultaty uzgodnień zawartych z ministrem obrony i prezydentem Rosji. 

Mińskie media polecenie prezydenta Łukaszenki wiążą z planowanym przez Rosję umieszczeniem na Białorusi bazy lotniczej. Prezydent Białorusi zaznaczył, że po analizie konfliktów ostatnich lat białoruskie władze uznały, że priorytetem będzie obrona przeciwlotnicza i lotnictwo. „Trzeba zrobić tak, aby nikt nie zamierzał rozmawiać z naszym państwem z pozycji siły”- mówił białoruski przywódca.

Według Łukaszenki „silni tego świata” kontynuują naciski na politykę tak zwanych niewygodnych państw. Dodał, że państwa zachodnie w tym USA oraz inni członkowie NATO wykorzystują pewne środki oddziaływania również na Białoruś.

>>> Czytaj także: Aleksander Łukaszenka przeprowadza rewolucję pokoleniową