Wartość oferty to 289,95 mln zł.

"Partnerami firmy Gotowski przy realizacji tej inwestycji są: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych 'Mosty Łódź' SA z Łodzi, Feroco SA z Poznania, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych 'Tor-Krak' z Krakowa, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 'Kobylarnia' SA z Kobylarni oraz Metrostav a.s. z Pragi" - głosi komunikat.

W postępowaniu przetargowym ocenie podlegały cztery oferty, gdyż konsorcjum firm z Pol-Aqua jako liderem nie złożyło oferty jako jedyne z pięciu podmiotów zaproszonych do składania ofert w pierwszym etapie postępowania.

Miasto informuje, że aby umowa mogła zostać podpisana, niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które może trwać do 30 dni.

Licząca 9,5 km linia tramwajowa to największa w mieście inwestycja drogowo-komunikacyjna w ciągu ostatnich lat, która połączy zachodnie dzielnice Bydgoszczy z centrum miasta. Projekt będzie dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 209,77 mln zł netto. W celu realizacji inwestycji w 2009 r. powołana została jednoosobowa spółka pn. Tramwaj Fordon ze 100-proc udziałem miasta Bydgoszcz.