Jeśli państwa członkowskie zaakceptują jej wniosek, w przyszłym roku unijni rybacy będą mogli łowić większe ilości śledzia i dorsza w wybranych częściach Bałtyku.

By chronić rozwój ryb na Bałtyku, w ostatnich latach wprowadzono ograniczenia w wielkościach dopuszczalnych połowów. Zdaniem Komisji Europejskiej środki te okazały się skuteczne i obecnie działalność rybaków jest coraz bardziej zrównoważona. W związku z tym Bruksela proponuje zwiększenie z trzech do pięciu liczby stad poławianych do maksymalnego poziomu.

Komisja opowiada się także za zwiększeniem całkowitych dopuszczalnych połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego oraz śledzia w części centralnej i w Zatoce Botnickiej. Połowy pozostałych stad powinny być albo zmniejszone, albo utrzymane na dotychczasowym poziomie. Proponowane środki mają doprowadzić do ogólnego zwiększenie uprawnień do połowów na Bałtyku o 10 proc. w odniesieniu do prawie wszystkich gatunków. Oznaczałoby to, że w przyszłym roku wartość uprawnień do połowów wzrośnie o 12 milionów euro. Propozycje Komisji będą omawiane przez państwa członkowskie w październiku. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia.