"Pierwsze półrocze, pomimo względnie stabilnej sytuacji na rynkach międzynarodowych, było trudnym okresem dla polskich banków. Głębokie obniżki stóp procentowych miały znaczący wpływ na przychody odsetkowe, zwłaszcza że popyt na kredyt w gospodarce utrzymywał się na niskim poziomie. Dlatego też w II kwartale podjęliśmy działania dostosowawcze, obniżając koszt pozyskiwania depozytów" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie. 

Dużą wagę tradycyjnie przywiązywaliśmy do kwestii ryzyka, zwiększając m.in. pokrycie rezerwami zagrożonych kredytów, oraz do kosztów działania banku. Doprowadziło to do zwiększenia w okresie marzec-czerwiec naszej dochodowości i efektywności w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku" - dodał prezes. 

Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Polbank osiągnął w I półr. 80,9 mln zł zysku netto (46,4 mln zł w II kw., co oznacza wzrost o 34,5 proc. kw/kw). 

Wynik z działalności bankowej sięgnął 937,0 mln zł w I półroczu (492,2 mln zł w II kw., tj. wzrost o 10,7 proc. kw/kw), podczas gdy przychody odsetkowe wyniosły 1,13 mld zł (535,4 mln zł w II kw. - spadek o 9,4 proc. wobec I kw.). 

Wartość udzielonych kredytów w II kw. wzrosła o 0,9 proc. w porównaniu z końcem 2012 r. i wyniosła 35,64 mld zł. Portfel depozytów klientów obniżył się w tym czasie o 2,7 proc. do 31,19 mld zł. Suma bilansowa banku spadła natomiast o 0,8 proc. do poziomu 49,70 mld zł. 

Wartość nowo utworzonych rezerw na zagrożone kredyty wyniosła w I półr. 185,2 mln zł. 

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł na koniec czerwca 72,9, czyli był o 1,6 pp niższy niż trzy miesiące wcześniej. 

Bank podał, że I półr. przyniosło poprawę rentowność - zwrot na kapitale wyniósł 3,61 proc. w ujęciu brutto i 2,9 proc. uwzględniając wynik netto. Zwrot na aktywach sięgnął 0,33 proc.

Współczynnik wypłacalności na koniec II kw. ukształtował się na poziomie 11,88 proc.

>>> Czytaj też: Małe terminale - możesz kupić lub dzierżawić