Rząd przyjął projekt zmian w ustawie refundacyjnej. Zdecydowano między innymi, że lista leków refundowanych publikowana będzie co trzy, a nie jak obecnie co dwa miesiące.

W projekcie zapisano też, że pracownik apteki będzie musiał poinformować pacjenta o tańszym odpowiedniku zapisanego leku.

Rada Ministrów uznała, że po okresie ponad półtorarocznego funkcjonowania ustawy refundacyjnej konieczna jest zmiana niektórych jej przepisów i doprecyzowanie istniejących regulacji. Między innymi farmaceuta na żądanie pacjenta będzie musiał wydać mu odpowiednik leku o dopłacie nie wyższej niż dopłata do produktu przepisanego na recepcie. Możliwe będzie także wydanie pacjentowi odpowiednika leku, nie objętego refundacją, ze stuprocentową odpłatnością. Rozwiązanie to zwiększy dostępność leków dla pacjentów. Aptekarz będzie miał też obowiązek poinformowania pacjenta o istnieniu leku refundowanego, innego niż przepisany na recepcie, a który będzie dla niego tańszy, przy czym jest specyfikiem o takich samych parametrach terapeutycznych, jak ten z recepty. Oznacza to, że pacjent będzie informowany w aptece, który lek jest najtańszy oraz o wysokości dopłaty do niego.

W miejsce chemioterapii niestandardowej zostanie wprowadzony program indywidualnego dostępu do leków onkologicznych. W ramach programu będą mogły być finansowane jedynie substancje czynne zawarte w lekach dopuszczonych do obrotu przed 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowano też powołanie przez prezesa NFZ Komisji Kwalifikacyjnej, do której wejdą m.in. konsultacji krajowi z dziedziny onkologii klinicznej, hematologii, hematologii dziecięcej, onkologii ginekologicznej, radioterapii, chirurgii onkologicznej.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w terminie późniejszym.

Reklama