Spółka nie zastosowała się do wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie usunęła niezwłocznie niedozwolonego postanowienia z umów. Ponadto ograniczała prawa konsumentów do dochodzenia odszkodowania za brak dostępu do usług telekomunikacyjnych, poinformował UOKiK w komunikacie.

Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ spółka odwołała się do sądu. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożyła na P4 karę 8 218 537 zł.

"Prezes UOKiK przeanalizowała regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu. Wątpliwości wzbudziło przede wszystkim niezastosowanie się do wyroku SOKiK oraz ograniczanie abonentom dochodzenia odszkodowania za straty spowodowane brakiem dostępu do usług telekomunikacyjnych" - podano w komunikacie.

Postępowanie w sprawie P4 zostało wszczęte w listopadzie 2012 roku.

W lutym 2012 roku SOKiK uznał, że stosowana przez P4 klauzula, która decydowała o skuteczności doręczeń, była niezgodna z prawem. W konsekwencji - została wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych i od tego momentu powinna zostać wykreślona z wzorców umów operatora. Mimo prawomocnego wyroku, spółka P4 usunęła niedozwoloną klauzulę dopiero po ponad pięciu miesiącach od opublikowania jej w rejestrze.

Reklama

"Wątpliwości wzbudziło także organicznie konsumentom możliwości dochodzenia roszczeń zgodnie z regułami kodeksu cywilnego wtedy, gdy nie mieli dostępu do usług telekomunikacyjnych. We wzorcach umownych zabrakło postanowienia przyznającego abonentowi możliwości dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez przedsiębiorcę. W związku z tym konsument nie mógłby na drodze sądowej dochodzić rekompensaty poniesionej szkody ponad wysokość ustalonej we wzorcu kary umownej" - czytamy także.

UOKiK przypomniał, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dostawca usług jest zobowiązany do określenia w umowie zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty. Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionej szkody i nie jest ono ograniczone wysokością opłacanego abonamentu.

>>> Polecamy: Play rusza z LTE. Plus traci monopol