Po lipcu deficyt wynosił 25,95 mld zł deficytu, czyli 73,0 proc. rocznego planu.

Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po ośmiu miesiącach br. miał wynieść 21,01 mld zł. tj. 59,6 proc. rocznego limitu.

Po ośmiu miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 60,4 proc., pozyskując 180,93 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 62,0 proc. (tj. 207,72 mld zł), podał też resort w komunikacie.

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,89 mld zł, tj. 37,8 proc. rocznego planu.

W ub. tygodniu Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2013 r., zwiększając deficyt o ok. 16 mld zł do 51,57 mld zł. Najważniejszym powodem wskazywanym przez rząd w uzasadnieniu są znacznie niższe od zakładanych pierwotnie wpływy podatkowe.

Reklama

Dochody podatkowe

Dochody podatkowe zrealizowano w 58,6 proc. do końca sierpnia

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 156,49 mld zł do końca sierpnia br., czyli 58,6 proc. rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 114,44 mld zł (59,5 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 38,71 mld zł (60,0 proc. planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 14,83 mld zł (50,0 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 25,88 mld zł (60,3 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w okresie ośmiu miesięcy zrealizowano w 77,0 proc., pozyskując 23,72 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 1,29 mld zł (64,3 proc. planu).

Stan środków walutowych

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec lipca br. wyniósł łącznie 6.593,2 mln euro (28.122,5 mln zł), podał resort w komunikacie. Miesiąc wcześniej było to 7.268,2 mln euro (30.836,8 mln zł).

"W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w sierpniu 2013 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość14,6 mln euro (61,7 mln zł),

- odsetki – równowartość14,8 mln euro (62,6 mln zł) " - czytamy też w komunikacie.

>>> Polecamy: Rośnie zadłużenie budżetu, wolniej przybywa lokat