Getin Holding nabył łącznie 287.689 akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Białoruski Bank Małego Biznesu za łączną cenę 4,86 mln euro (20,33 mln zł), podała spółka w komunikacie.

Sprzedającymi byli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Swedfund International AB, Shorecap International Ltd oraz Shorebank International Ltd.

W lipcu br. Getin Holding zawarł warunkową umowę nabycia 95,5 proc. akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Białoruski Bank Małego Biznesu (BBMB) z siedzibą w Mińsku za 21,1 mln zł. Getin chce w ten sposób zwiększyć obecność na białoruskim rynku kredytów dla małych i średnich przedsiębiorców.

Bank będący przedmiotem transakcji prowadzi działalność bankową na terenie Republiki Białorusi skupiającą się na udzielaniu kredytów małym i średnim przedsiębiorcom.

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej, gdzie posiada trzy banki oraz firmę leasingową. Na Białorusi posiada Idea Bank Białoruś, który rozpoczął swą działalność w 2004 roku i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków na rynku białoruskim. Koncentruje się na oferowaniu usług finansowych klientom detalicznym oraz kompleksowej obsłudze firm.

>>> Czytaj też: Getin Noble Bank odkupił część DZ Bank Polska odpowiedzialną za private banking