1. Budżet programu trwającego w latach 2013-2018 wynosi 300 mln zł. Dotacja Funduszu jest przeznaczana na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dotację można uzyskać tylko w formie dopłaty do kredytu udzielonego przez bank, który zawarł odpowiednią umowę z NFOŚiGW.

2. Dotacja może zostać zmniejszona. To możliwe, jeśli część powierzchni domu lub mieszkania będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu). Wysokość dofinansowania będzie pomniejszana proporcjonalnie do udziału tej powierzchni w całkowitej powierzchni. Jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona na 20 proc. powierzchni całkowitej, to wysokość dofinansowania zmniejsza się o 20 proc.. Jeśli będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50 proc. domu lub mieszkania, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania.

3. Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji.

4. Zakończenie budowy inwestycji musi odbyć się w ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytu.

5. W ramach programu może być dofinansowana budowa domu jednorodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy remontowanego.

6. O dotację można starać się w trakcie budowy. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, m.in.: zaciągnąć kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansować z tego kredytu koszty kwalifikowane oraz posiadać protokoły z regulacji systemów, dokumentację zastosowanych materiałów i urządzeń. Koszty kwalifikowane to m.in. zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej czy zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Spełniający wymogi programu projekt inwestycji musi też zostać zatwierdzony przez niezależnego weryfikatora.

>>> Czytaj również: Dopłaty do domów energooszczędnych: na razie nie ma chętnych

7. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

8. Po zakończeniu budowy konieczny jest drugi audyt inwestycji przez weryfikatora pod kątem spełnienia warunków programu. Ocenę tę przeprowadza inny weryfikator niż weryfikację projektu. Koszt jego pracy zależy od indywidualnej umowy z inwestorem. Fundusz szacuje, że łącznie koszty weryfikacji mogą wynieść kilka tysięcy złotych.

9. Dokumentacja energooszczędności budynku. Weryfikatorowi należy przedstawić do oceny m.in.: oświadczenia kierownika budowy (w przypadku budynków jednorodzinnych, jeśli inspektor nadzoru nie został powołany i prawo tego nie wymaga, w którym będą informacje o zastosowanych materiałach izolacyjnych, oknach i drzwiach zewnętrznych, centrali wentylacyjnej, urządzeniach grzewczych, elementach automatyki, napędach elektrycznych, pompach.

10. Trzeba pamiętać o rachunkach. Do oświadczenia należy dołączyć m.in.: dokumenty techniczne z certyfikacją niezależnych instytucji certyfikujących dotyczące zastosowanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, urządzeń grzewczych, elementów automatyki i napędów elektrycznych oraz dokumenty potwierdzające zakup tych materiałów i urządzeń.

Gdzie można starać się o kredyt z dopłatą NFOŚiGW?

Fundusz zawarł umowy na udzielanie kredytów z dotacją z siedmioma bankami. Do tej pory kredyty te znalazły się w ofercie czterech banków:

- Bank Ochrony Środowiska, www.bosbank.pl
- Bank Polskiej Spółdzielczości, www.bankbps.pl
- Deutsche Bank PBC, www.deutschebank.pl
- SGB-Bank, www.sgb.pl


Do tej grupy wkrótce powinny dołączyć:

- Getin Noble Bank,
- Bank Zachodni WBK,
- Nordea Bank Polska.

>>> Polecamy: Inteligentne domy tanio i na masową skalę