Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Bank Zachodni WBK kontroli nad BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, podał Urząd w komunikacie.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że brak jest wspólnych rynków na których uczestnicy koncentracji prowadzą działalność. Dlatego Prezes UOKiK uznała, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji" - głosi komunikat.

UOKiK przypomina, że Bank Zachodni WBK wraz z podmiotami zależnymi tworzy grupę BZ WBK, oferującą m.in. usługi bankowe, maklerskie oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Razem z Aviva International Insurance posiada po 50 proc. udziałów w BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. W wyniku koncentracji BZ WBK przejmie większość akcji tych dwóch współkontrolowanych obecnie spółek.

Na początku sierpnia br. Bank Zachodni WBK podał, że kupi po 16% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych od Aviva International Insurance Limited. Aviva ma jednak opcję kupna po 17% akcji tych spółek. Jak wynika z ówczenysh informacji, partnerzy posiadają po 50% akcji tych towarzystw. BZ WBK i Aviva zobowiązały się przedłużyć czas obowiązywania ich współpracy w zakresie działalności bancassurance do 31 grudnia 2033 r.