Jak wskazał członek Komisji, unijne systemy podatkowe pochodzą z okresu, w którym komputery nie były tak rozpowszechnione jak obecnie. W związku z tym też nie nadążają za wymogami nowoczesnej gospodarki. Dlatego też powołano Wysoką Grupę Ekspercką do spraw Opodatkowania Cyfrowej Ekonomii. Składa się ona z siedmiu uznanych specjalistów w tym zakresie.

>>> Czytaj też: Rewolucja technologiczna: Internet zabija gospodarkę

Podstawowym zadaniem grupy ma być wskazanie podstawowych problemów fiskalnych, z jakimi zmaga się nowoczesna gospodarka i wskazanie Komisji potencjalnych rozwiązań.

Specjaliści rozpoczną pracę jeszcze przed końcem roku 2013 i przedstawią raport w pierwszej połowie 2014 r. Wskazane przez nich rozwiązania zostaną odpowiednio wdrożone przez Komisję Europejską do systemu prawa wspólnotowego.

>>> Czytaj też: Deloitte: Do 2020 r. internet może być odpowiedzialny za 13,1 proc. polskiego PKB